Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Benkovce.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 5.októbra 2022 od 8:00 h. do 16.00h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam dotknutých odberných miest je v prílohe tejto správy.

Plavba loďou Bohémia

Obec Benkovce a Komunitné centrum Benkovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pozýva všetkých seniorov na plavbu loďou, večeru a kultúrny program do sály KD.

Pozvánka

Vážení občania, pozývame Vás na prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníka na určenie nových pozemkovpodľa § 11 ods.18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

Výstup na Šimonku

Vážení občania, pozývané Vás na výstup na Šimonku z obce Hermanovce n. T.