Úcta k starším, jubilanti

Kategória

11.9.2022 sme v našej obci strávili príjemne nedeľné popoludnie s našimi seniormi a jubilantmi.

Zverejnené 29. septembra 2022.
Bez úpravy .