Dobrá správa !

Obec Benkovce sa zapojila do výzvy na podporu regionálneho rozvoja a už teraz sa môžete tešiť na ,,krajšie Benkovce“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podporí projekt ,,Rekonštrucia miestnych komunikácií v obci Benkovce „, ktorý je zameraný na zlepšenie dopravnej infraštruktúry obce a súvisí s rekonštrukciou miestnych komunikácií

  • z cesty I. triedy k cintorínu až po Dom smútku
  • cesta k materskej škole
  • cesta pred 5-bytovou jednotkou

O realizácií prác budeme verejnosť informovať.

Zverejnené 26. januára 2022.
Upravené 26. apríla 2022.