Preskočiť na obsah

Etnoweekend 10.-11.6.2022 Vranov nad Topľou

Zverejnené 23.5.2022.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. je partnerom cezhraničného projektu EtnoCarpathia. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a úrovne trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko- slovenského pohraničia, turistami a obyvateľmi.

Pracovníci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. v rámci úlohy Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia pripravili pre návštevníkov nášho mesta v dňoch 10.-11.6.2022 podujatie,  EtnoWeekend. Ide o medzinárodné podujatie propagujúce bohatú kultúru Poĺsko – Slovnského pohraničia. V rámci tejto aktivity sa pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T. uskutočnia výtvarné a remeselné workshopy, podujatia pod holým nebom, pouličné predstavenia a hudobné vystúpenia. Návštevníci tak budú môcť vidieť počas oboch dní prácu remeselníkov ako je kováč, hrnčiar, tkáčka,  rezbár alebo mnoho ďalších. V piatok podvečer majú možnosť prísť na koncert hudobných skupín Folk 3o a Elizabeth z Vranova n. T., Hrdze z Prešova a známej skupiny Billyho Barmana so speváckym doprovodom  SĽUKu. Pomyselnú bodku v piatok podvečer urobí ohňostroj. V  sobotu 11.6. 2022 je pre deti v  rámci podujatí pod holým nebom pripravená hudobná rozprávočka o Kupcovi alebo divadlo Archeopark, ktoré im  ukáže život v dávnych časoch. Medzi pouličnými predstaveniami môžeme vidieť vystúpenia Sokoliarov majstra Vagana zo Starej Ľubovne a Skupinu historického šermu Vikomt zo Sniny. Výtvarné a remeselné workshopy, pouličné divadla a podujatia pod holým nebom budú pokračovať v sobotu 11.6.2022 do 19.00 h. Navyše pre všetkých bude pripravená ochutnávka poľsko- slovenských tradičných jedál ako aj holografická projekcia etnografa  J.P.Šafárika.    Viac o programe na plagátoch.Prosím plagát umiestniť na nástenku obce. Podujatie je bezplatné a pre všetkých.

EtnoWeekend sa uskutoční v rámci projektu EtnoCarpathia.Projekt EtnoCarpathia je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020