Lesné spoločenstvo informuje

Dobrý deň!

Vážení občania,

     Výbor Lesného spolku Benkovce oznamuje podielnikom spoločnosti, ktorí majú záujem upratať porasty po ťažbe nech sa nahlásia do 15.04.2022 u predsedu LS Benkovce – František Baník. Za odvedenú prácu dostanú pripravené palivové drevo.

S pozdravom      Lesné spoločenstvo Benkovce

Zverejnené 6. apríla 2022.
Bez úpravy .