Preskočiť na obsah

Odvolanie mimoriadnej situácie – COVID 19

Zverejnené 21.9.2023.

Vláda SR – uznesením číslo 446 z 13.09.2023 odvoláva podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS_CoV-2 pre územie Slovenskej republiky.