Petícia za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby

Až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z nášho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nezávisí to iba od volebných výsledkov, ale aj od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov.

Potrebujeme previazanosť parlamentu s regiónmi, potrebujeme viac ako to, čo máme. Poďme
to zmeniť.
 Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska na septembrovom sneme schválilo
zmenu volebného systému ako svoju prioritu. Je to najzásadnejšia reforma, ktorá nepotrebuje
eurofondy, ani štátne dotácie. Chce to vôľu a presvedčenie.


Cieľom petície je iniciovať úspešné referendum, po ktorom budú platiť pravidlá, ktoré vyhovujú
viac ľuďom ako straníckym centrálam. Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho
koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám.

Zverejnené 11. marca 2022.
Upravené 20. marca 2022.