Plavba loďou Bohémia

Obec Benkovce a Komunitné centrum Benkovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pozýva všetkých seniorov na plavbu loďou, večeru a kultúrny program do sály KD.

Zverejnené 8. septembra 2022.
Bez úpravy .