POĎAKOVANIE SPONZOROM

Ďakujeme

p. Emílii Butalovej

Ing. Michalovi Dvorjakovi

Obci Benkovce a

Komunitnému centru Benkovce za finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní Detského plesu.

Zverejnené 13. februára 2023.
Upravené 22. marca 2023.