Preskočiť na obsah

Ponuka geometrického zamerania na legalizáciu stavieb postavených do roku 1989.

Zverejnené 24.4.2024.

Kategória

So zmenou stavebného zákona v súvislosti s legalizáciou stavieb postavených do 31.12.1989. Ponúka firma Geona, s.r.o. súčinnosť pri zameriavaní týchto stavieb formou geometrického plánu ako podkladu k zápisu do katastra pre občanov. K týmto stavbám netreba projekt a stačí iba oznámenie obce.

Firme Geona ponúka výrazné zľavy pri väčšom počte záujemcov o legalizáciu – ide o prístavby k rod. domom, garáže, letné kuchyne, murované šopy a hospodárske budovy atď..

Záujemcova nech sa nahlásia na obecnom úrade.