Pozvánka – Štúrovci v súradnicich národných dejín

Vážení občania,

Matica slovenská pozýva svojich členov a priaznivcov do Martina, kde majú pripravený bohatý program venovaný Štúrovcom a ich pôsobeniu na našom území.

Zverejnené 9. mája 2022.
Bez úpravy .