Pozvánka

Vážení občania, pozývame Vás na prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníka na určenie nových pozemkov
podľa § 11 ods.18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

Zverejnené 19. augusta 2022.
Bez úpravy .