Preskočiť na obsah

Spotrebiteľský špeciál 2

Zverejnené 6.4.2022.

Milí občania,

v príručke Spotrebiteľský špeciál 2 nájdete mnoho zaujímavých rád a návodou ako postupovať ak vstúpite do spotrebiteľského sporu.

Pri sporoch Vám môže pomôcť aj

Združenie FÉNIX, kancelária 0915 273 824
(pôvodný názov: FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv)
Sídlo: Komenského 2, 984 01 Lučenec Kancelária (zároveň korešpondenčná adresa): Komenského 2, 984 01 Lučenec

E-mail: kancelaria.fenix@gmail.com
www.fenixzdruzenie.sk
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychpravhttps://www.instagram.com/zdruzenie_fenix/

www.youtube.com/watch?v=PepUYc5BZh8