Preskočiť na obsah

Stretnutie k pozemkovým úpravám

Zverejnené 27.5.2022.

Spracovatelia projektu pozemkových úprav vám poskytnú bližšie informácie k výpisu z registra pôvodného stavu v dňoch 02.-03.06.2022 od 13:00 hod. na obecnom úrade v Benkovciach. Takisto vám pripomíname, že svoje otázky môžete posielať aj na emailovú adresu projektu – ppu.benkovce@gmail.com