Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese VT

Zverejnené 22. júna 2022.
Bez úpravy .