VÝZVA č. 1 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

link na dotáciu https://obnovdom.sk/assets/documents/requests/vyzva_1.pdf

Zverejnené 9. septembra 2022.
Bez úpravy .