Preskočiť na obsah

Zlepšenie informovanosti utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny

Zverejnené 11.3.2022.

Dobrý deň,

migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku. Pracovníci IOM tieto služby momentálne poskytujú aj priamo na slovensko-ukrajinskom hranici. Viac informácií nájdete na https://www.mic.iom.sk/sk/ .