Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Benkovce.

Zmena cien za stočné a zmesový odpad

Poslanci OZ v Benkovciach schválili zmenu poplatkov za stočné a zmesový odpad z dôvodu nárastu cien elektriny a pohonných hmôt. Cena za stočné na tento rok je: 3 € /za osobu/na mesiac a Zmesový odpad: 10 € / za osobu/ na rok. V cene sú 4 vývozy. Touto cestou Vás chceme upozorniť, že kto má… Čítať viac

Zatvorená ambulancia MUDr. Bačinská

Pre akútne vzniknutú práceneschopnosť lekára bude ambulancia od 12.12.2022 do 16.12.2022 zatvorená, zastupovať bude MUDr. Martin Popaďák len veľmi akútne stavy. Predpis liekov prosím ponechať po návrate na ambulanciu po 16.12.2022.

Našla sa mikina

Po nohejbalovom turnaji sa našla mikina. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Výzva na nomináciu členov riadiaceho výboru NRO ekonomická a sociálna oblasť

V súvislosti s riešením otázky rozvoja okresu Vranov nad Topľou a kreovaním Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou si Vás dovoľujem vyzvať k podaniu nominácii kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru, ako zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou. Viac informácii na  https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-vranov-nad-toplou. Prihláška je v prílohe.

Inflačná pomoc 2022

V informačnom letáku z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny sú základné informácie, kto má nárok a ako požiadať o tento príspevok.

Stratil sa kocúr

Vážení občania, V obci sa stratil 1-ročný kocúr tigrovitého tj čierno – sivého pásikavého sfarbenia. Jeho majiteľ Vás prosí o pomoc pri jeho hľadaní. Ak by ste ho niekde na nejakom pozemku videli, prosím Vás ak je to možné o vyhotovenie jeho fotografie z mobilu. Ak sa aj fotografia nepodarí urobiť,  prosím kontaktujte majiteľa na t.č.… Čítať viac