Inflačná pomoc 2022

Kategória

V informačnom letáku z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny sú základné informácie, kto má nárok a ako požiadať o tento príspevok.

Zverejnené 8. júla 2022.
Bez úpravy .