Našla sa mikina

Kategória

Po nohejbalovom turnaji sa našla mikina. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Zverejnené 4. októbra 2022.
Bez úpravy .