Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 9.9.2022 od 12.00 hod.

Zverejnené 13. septembra 2022.
Bez úpravy .