Hlasovacie lístky

Kategória

Vážení občania,

v prílohe sú vzory hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu PSK a pre voľby do zastupiteľstva PSK.

Zverejnené 27. októbra 2022.
Bez úpravy .