2. Príloha č.1 A Výkaz Výmer Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy