Preskočiť na obsah

2. Príloha č.1 A Výkaz Výmer Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu