Intenzifikácia ČOV Benkovce-Slovenská Kajňa

Zverejnené
19. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2022 − 2. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-VT-OSZP-2022/007789-04

Prílohy