Preskočiť na obsah

3. Príloha 1B Výkaz Výmer Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu