Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 2-2017 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského stravovacieho zariadenia so sídlom na území obce