Návrh – Dodatok č.1 k VZN č. 2-2017

Zverejnené
31. marca 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Prílohy