Návrh rozpočtu obce Benkovce na roky 2023 – 2025

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy