Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Benkovce

Zverejnené
27. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2022 − 10. júna 2022
Kategória

Prílohy