Preskočiť na obsah

Návrh zaradiť lokalitu SKUEV4008 Stredný tok Ondavy do národného zoznamu území európskeho významu