Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy