Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Benkovce

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. decembra 2022 − 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy