Verejná vyhláška- pozemkové úpravy v katastrálnom území Benkovce

Zverejnené
27. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2023 − 13. marca 2023
Kategória

Prílohy