Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Zverejnené
9. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2022 − 7. júna 2022
Kategória

Prílohy