Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča (rusky)

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy