Preskočiť na obsah

VZN 2/2022 o miestnom poplatku za zmesový odpad a drobný stavebný odpad