VZN č. 1-2017 O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy