VZN č. 1-2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy