VZN č. 1 – 2019 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

Zverejnené
31. marca 2019
Kategória

Prílohy