Preskočiť na obsah

VZN č. 1 – 2019 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce