Preskočiť na obsah

VZN č. 1 – 2021 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou