Preskočiť na obsah

VZN č. 1 – 2021 Dodatok č. 1 VZN 2/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou