VZN č.2-2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Zverejnené
31. augusta 2017
Kategória

Prílohy