Preskočiť na obsah

VZN č.2-2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady