VZN č.2-2017 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského stravovacieho zariadenia so sídlom na území obce Benkovce

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy