Preskočiť na obsah

VZN č. 2 – 2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou