VZN č. 2 – 2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Prílohy