Preskočiť na obsah

VZN č. 2 – 2021 – NÁVRH Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou