VZN č. 2 – 2021 – NÁVRH Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou

Prílohy