Preskočiť na obsah

VZN č.3-2015 omiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady