Preskočiť na obsah

VZN č. 3 – 2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou