Preskočiť na obsah

VZN č. 3 – 2021 – NÁVRH o činnostiach, ktorých vykonávanie nie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu azbezpečenia verejného poriadku v obci