VZN č. 3 – 2021 – NÁVRH o činnostiach, ktorých vykonávanie nie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu azbezpečenia verejného poriadku v obci

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Prílohy