VZN č. 4 – 2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Prílohy