Preskočiť na obsah

VZN č. 4 – 2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou